ኣዳም ዩኒቨርሳል ኣካዳሚምስ ካብ 25 ዓመታት ተሞኩሮታትና
ንሕና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ና ብሪጣንያ ናይ ትምህርታዊ ትካልን ልምምድን ተወካልነት ዝሰራሕና  ኢና።

ዘይተኣደነ ከምኡውን ዓብዪ ተሞኩሮታትና   ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ካብ ሓደ ቦታ ንላዕሊ ንኸነስፋሕፍሕ ኣኽኣለና

ኣብ በርሊን ዝርከብ ኒዩኒቨርስቲ መሳርሕትና ነቲ ትሕተ-መዋቕር ናይ  ኦን-ላይን  ትምህርታዊ ስርዓት  ሕጂ  ኣበርከቱልና 

መማህራና ኣብዚ ኣገባብ እዚ ንተመሃሮ ንኸሰልጥኑን ክመርሑን ዝተመልመሉ እዮም።

ተማሃሮ ንመጻኢ ግዜ ተሳታፍነት ንኽህልዎም ንጽዕር፣ ብዝከኣለና ድማ ተመሃሮ ንመጻኢ ቦታ-ስራሕ ንኽህልዎም

ንምሕጋዝ መደባት ነውጽእ

ዕላማና

እቲ ብሉጽ ምድላዋት ፈተና ኦና (ONA) ጥራይ ዘይኮነስ  ብብሉጽ ውሕልና፡ ኣብቲ ቀንዲ ናይ ንግዲ ስራሕ ንምእታው'ውን ይሕግዝ ።

ስለምንታይከ ኣዳም ዩኒቨርስቲ

ኣዳም ዩኒቭርሳል እቲ ሕጂ ዘሎ ተክኖሎጂ እያ እትጥቀም።

ኣዳም ዩኒቭርሳል  እቲ ምሉእ ናይ ኦን-ላይንን ከምኡውን ተገባብሮኣዊን ምልመላን ዘለዎ ክፍለ ትምህርቲ እውን ተቕርብ።

© 2015 by Adams Universal

Last Update On 22 / 03 / 2019

  • w-facebook
  • Twitter Clean