ፕሮግራምና

ኣዳም ዩኒቨርሳል ኣካደሚ

እቶም ዝተፈለለዩ መደባት ኣብቲ ኦን-ላይን ስርዓተ-መካይ ዝተመሰረቱ እዮም።

እቲ ዕላማ ናይዚ ዝተፈላለየ ጥምሮ፡ ንኹሉ ዕድመ፡ ቦታ ንምኽፋት እዩ (ንዓበይቲ፣ ንመንእሰያት ሰባት፣ ንሰራሕተኛታትን ንደለይቲ ስራሕን) ኣብ ንግሆን ከምኡውን ኣብ ምሸት ዘሎ ክፍለ-ግዜ፡ ከምኡውን ኣብ ግዜ በዓላትን ኣብ ግዜ ስራሕን፣

ንሕና ንኽትመሃሩን መሰል ትምህርትኹምን ንኽትረኽቡ ድልየትና እዩ።

ኦና (ONA)

ናይ ማሕበራዊ ምትሕውዋስ ፈታና  ኦና (ONA) ተዳሉ

እቲ ዕደት፡ እተን ክፍልተት ብመሰረቱ ብስርዓታዊ ኣገባብ እንተወሓደ 1 ን እንተበዝሐ ድማ 3ን ፈረቓን መዓልቲ ኣብ ሰሙን እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ ኣድላይነት ተመሃራይ ዝተወሰነ እዩ። እቲ ናይ ትምህርቲ ጽዕቀት ድማ ኣብ ሰሙን 5ን 12ን ሰዓታት እዩ።

ካብ ካልኦት ትካላት እንፍለየሉ ድማ፡ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃይ ተወሳኺ ፍሉይ ውልቃዊ ስልጠና ስለ እንህብ እዩ።
ንዓማዊልና ንሰምዖምን ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ድልየታቶም ብዝከኣላና ነማልእ።
ከምኡውን ተማሃሮና ሓደ ምቹእ ዝኾነ መሳርሒ ቦታ ንኽህልዎም ንሕግዝ።

ዓቐን ጉጅለ

ንነፍሲ ወከፍ ቅርጸ ትምህርቲ፡ እቲ ግጅለ ብሉሙድ ብ12 ዝቖመ እዩ።

 

 ኣቀዋውማ እቲ ጉጅለ

1. ሓደ ደረጃ ዓቕመ ትምህርቲ ዘለዎም ጥራይ እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ዝህልዉ
2. ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ብስርዓት፡ ኣብቲ ምሉእ ክፍለ-ትምህርቲ ብሓደ እያ ትተርፍ።
3. ሓደስቲ ተመሃሮ እውን እቲ ደረጅኦም ዝሰማማዕ እንተድኣ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም።
4. መብዛሕኡ ድማ ካብቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዑደት ብውልቃዊ መሰረት እዩ ዝወሃብ።

እቲ ዋጋ ናይ ኦና (ONA) ኦን-ላይን ክፍለ-ትምህርቲ  €1.250 እዩ

NEXT OPEN

Course

TUESDAY, 22 Jan 2019 

CALL US TO RESERVE YOUR SPOT

+31 20 808 72 73

ዝያዳ ሓበረታ ንምሕታት


ምስቲ  መቐመሊ ቤት ጽሕፈት ንምርኻብ

ካብ ሰኑይ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ

Tel. : +31 20 808 72 73

Fax : +31 20 241 02 35

info@adamsuniversal.academy

 

በዚ ቅጥዒ'ዚ እውን ዝያዳ ሓበረታ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም

© 2015 by Adams Universal

Last Update On 22 / 03 / 2019

  • w-facebook
  • Twitter Clean